skutecznie dostarczamy technologię informatyczną dla produkcji

bo wiemy jak

Metalowa

Specjalizujemy się we wdrożeniach firm z branży metalowej, co obejmuje zarówno produkcję jak i dystrybucję. Nasz największy klient w branży automotive zatrudnia 1.5 tys. osób, z czego większość stanowią pracownicy na hali produkcyjnej. Dominującą jest produkcja dyskretna, czyli polegająca na wytwarzaniu indywidualnych produktów pod projekt. Cechą tej produkcji jest rzeczywiste szacowanie i rozliczanie kosztów oraz śledzenie partii materiałowych opisywanych szeregiem atrybutów.

Moduł produkcji programu Comarch ERP XL dostarcza niezbędnych narzędzi w zakresie przygotowania i wyceny technologii projektu, zarządzania gospodarką materiałową, zaplanowania produkcji oraz jej realizacji i rozliczenia. Istotny element stanowi zintegrowany program ProspeoMESPoint umożliwiający m.in. ewidencję rzeczywistego czasu realizacji czynności na gniazdach produkcyjnych.

Cechą produkcji w branży metalowej jest duża dynamika zmieniających się planów produkcyjnych. Dlatego moduł produkcji może zostać wsparty  zaawansowanym programem do planowania produkcji Asprova APS.

Dystrybucja w branży metalowej bazuje na module Handel-Sprzedaż programu Comarch ERP XL.

W tej dziedzinie zaufali nam: