skutecznie dostarczamy technologię informatyczną dla produkcji

bo wiemy jak

Comarch BI Point

Program Business Intelligence Point stanowi platformę do sporządzania analiz z każdego obszaru działalności firmy. Charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem dostępnym na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Pozwala na definiowanie tzw. dashboardów, czyli grup różnych raportów porównawczych widocznych na jednym ekranie. Umożliwia uzyskanie raportów geoprzestrzennych, czyli dostarczających wizualizację danych na mapach geograficznych.

Na uwagę zasługuje też wieloźródłowość, czyli możliwość sporządzania raportów na danych pochodzących z wielu źródeł, w tym z zewnętrznych programów. Cecha wieloźródłowości jest często wykorzystywana do sporządzania spójnych raportów uwzględniających dane bieżące z Comarch ERP XL i dane historyczne z poprzednich programów.

Comarch BI Point jest w pełni zintegrowany z programem Comarch ERP XL.

W tej dziedzinie zaufali nam: