Co dalej z KSeF?

Udział Comarch w konsultacjach Ministerstwa Finansów dot. wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.
Co dalej z KSeF?

Chociaż pytanie „od kiedy KSeF” chwilowo przestało spędzać sen z powiek polskim przedsiębiorcom, nadal pozostaje ono aktualne. Ministerstwo Finansów przeprowadziło szereg konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Celem spotkań było uzyskanie opinii podmiotów zainteresowanych wdrożeniem KSeF. Comarch jako największy polski producent oprogramowania ERP (w tym Comarch ERP KSeF i Comarch EDI) również wziął udział w konsultacjach.

Przypomnijmy: początkowo KSeF miał wejść w życie w dwóch etapach, czynni podatnicy VAT mieli zostać objęci obowiązkiem od 01.07.2024 r., natomiast podatnicy zwolnieni z VAT od 01.01.2025 r. Jednak jak podał w styczniu br. minister finansów, Andrzej Domański, ministerstwo zdiagnozowało błędy uniemożliwiające wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjęta została decyzja o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego, a w efekcie o przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Podstawą do wskazania nowego terminu będą wyniki zrealizowanego audytu.

Konsultacje w sprawie wdrożenia KSeF

Równolegle z procesami audytowymi, resort uruchomił cykl konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF. Ich założeniem było uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF na temat proponowanych szczegółowych rozwiązań. Na spotkaniach omawiano nie tylko wątpliwości natury prawno-ogólnej, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania technologiczne.

Wdrożenie KSeF - najważniejsze propozycje zmian technologicznych

Po konsultacjach z interesariuszami, resort finansów podsumował jakie zmiany w KSeF zostały zaproponowane:

  • objęcie obowiązkiem KSeF podatników VAT czynnych i zwolnionych w jednym terminie, odroczenie kar za niestosowanie KSeF oraz przesunięcie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności, co pozwoli na lepsze dostosowanie systemów IT;
  • wprowadzenie dla wszystkich podatników w okresie przejściowym opcji wystawiania elektronicznych faktur „offline” (w trybie awaryjnym) poza KSeF z kodem QR i możliwości wprowadzania ich do KSeF dopiero następnego dnia roboczego;
  • możliwość wystawiania w KSeF faktur konsumenckich, z anonimowym dostępem konsumenta poprzez kod QR;
  • samoidentyfikacja nabywcy, czyli mechanizm, w którym podatnicy zwolnieni z VAT podają swój numer NIP lub VAT w ramach zakupów na potrzeby działalności gospodarczej;
  • możliwość dodania do KSeF ustrukturyzowanego załącznika do faktury, co wymaga dodatkowych konsultacji z dostawcami oprogramowania, z uwagi na niezbędne prace po stronie API KSeF; ministerstwo w ramach otwartych spotkań z deweloperami zamierza udostępnić specyfikację dla integratorów wraz z projektami zmian w ustawie.

Szkolenia z KSeF

Resort finansów, aby maksymalnie umożliwić wszystkim przedsiębiorcom zapoznanie się z założeniami systemu KSeF, zaplanowało szereg działań informacyjnych i szkoleniowych.

Już wkrótce, bo w drugiej połowie kwietnia, ma być dostępna do pobrania na telefony komórkowe aplikacja mobilna będącą kompendium wiedzy o systemie KSeF.

Oprócz tego we wszystkich krajowych urzędach skarbowych zaplanowane zostaną  grupowe spotkania informacyjne dla podatników omawiające 4 główne obszary tematyczne z zakresu systemu KSeF:

  • główne założenia i funkcjonowanie KSeF,
  • zakres obowiązkowego e-fakturowania,
  • zasady generowania kodów QR,
  • metody uzyskania dostępu do e-faktur.

Dodatkowo, podatnicy będą mogli umawiać się z pracownikami US na darmowe indywidualne szkolenia, a w lipcu zaplanowane jest uruchomienie infolinii KSeF prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Od kiedy KSeF?

Jak widać, Ministerstwo Finansów robi co może, aby przekazać wszystkim dotkniętym obowiązkiem KSeF maksimum informacji w jak najszybszym czasie. Nową datę wejścia w życie systemu KSeF mamy poznać na przełomie kwietnia i maja br. Tu warto zauważyć, że systemy Comarch ERP już teraz są gotowe na wymianę danych ze środowiskiem demonstracyjnym oraz produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur. Największy polski producent oprogramowania ERP nie tylko na bieżąco śledzi aktualne przepisy i wdraża wynikające z nich niezbędne funkcjonalności w systemach Comarch ERP, ale również aktywnie bierze udział w konsultacjach dotyczących systemu – tak, aby komunikacja z KSeF odbywała się bez przeszkód.