Polityka Prywatności

Polityka prywatności Serwisu

Data ostatniej aktualizacji: 17 października 2023 roku

 • Administrator danych

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu https://prospeo.com.pl/ należącego do firmy wdrożeniowej Prospeo Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Granicznej 17 w Radomiu (26-600), NIP: 9482605159, wpisaną pod numerem KRS 0000591517 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Właściciel Serwisu Prospeo Sp. z o. o jest Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług elektronicznych oferowanych przez Serwis.
 3. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Serwisu, kierując zapytania na adres e-mail kontakt@prospeo.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 533 450 010.
 4. Przetwarzanie danych osobowych polegać ma w szczególności na: zbieraniu, utrwalaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, a także pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie oraz na usuwaniu lub niszczeniu.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkownika Serwisu przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownicy odwiedzający Serwis mogą przeglądać treści w nim zawarte bez podawania danych osobowych.

 • Dane zbierane od użytkownika

   1. Podczas korzystania z serwisu zbierane są następujące dane:
    1. dane techniczne dotyczące urządzeń, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, identyfikator urządzenia mobilnego, a także inne szczegóły techniczne.
    2. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z Serwisu, w tym: dane pomiarowe dotyczące tego, kiedy i jak Serwis wykorzystywany jest przez użytkownika, dane dotyczące ruchu, lokalizacji, wybieranych linków oraz preferencji językowych.
    3. Inne informacje, potrzebne do udzielenia użytkownikowi Serwisu wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń oraz obsługi klienta.
 • Dane podawane przez użytkownika 

   1. Użytkownicy Serwisu pozostawiają swoje dane osobowe (imię i nazwisko), kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), a także adresowe (miasto, kod pocztowy, ulica i numer lokalu), korzystając z formularza kontaktowego w celu umożliwienia Admiratorowi Serwisu nawiązanie kontaktu celem odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.
   2.  Podanie danych osobowych, kontaktowych oraz adresowych jest dobrowolne, jednak rezygnacja z podania ich może oznaczać niemożność udzielania odpowiedzi na zadane pytanie lub wysłania oferty usług wdrożeniowych, informacji o produktach, dostępnych wersjach czy aktualizacjach oprogramowania.
   3.  Administrator Serwisu gromadzi ponad wyżej wymienione dane szereg innych danych, takich jak: metadane, dane logowania, informacje o urządzeniach, adresy IP oraz dane stron trzecich. Informacje te wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwera, optymalizacją i modyfikacją Serwisu, a także dla lepszego dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika.
    1. Administrator gromadzi również dane zagregowane, tj. statystyczne i demograficzne, które może wykorzystywać do różnych celów, np. marketingowych lub ofertowych.
    2. Na podstawie danych zebranych z analizy stron, z których korzysta Użytkownik, Administrator Serwisu dostarcza temu pierwszemu m.in. treści reklamowe dopasowane do jego zainteresowań.
    3. Dane, o których mowa w punkcie 3.3. nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika korzystającego z Serwisu.
   4. Callpage oraz chat dostępne w Serwisie mają umożliwić Użytkownikowi sprawną komunikację z obsługą klienta Prospeo w celu udzielania odpowiedzi na pytania. Dane podawane przez Użytkownika w tych formach komunikacji mogą mieć charakter danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz adresowych (miasto, kod pocztowy, ulica i numer lokalu).
 • Pliki cookie i Google Analytics 

   1.  W ramach działalności Serwisu firma Prospeo Sp. z o. o stosuje technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń Użytkowników. W związku z tym stosowane są tzw. ciasteczka (ang. cookies) – pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego.
    1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym na stronie https://prospeo.com.pl/ i zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
    2. Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby dokonać zmiany, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
    3. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie plików cookies, będzie to oznaczać, że Serwis będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji w dowolnym momencie.
   2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
    1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
    2. Tworzenia statystyk obrazujących, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    3. Utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego do strony internetowej, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony www ponownie wpisywać loginu i hasła.
    4. Dostarczania Użytkownikowi stron www treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
   3. Serwis korzysta również z usług Google Analytics, a w szczególności analizy oglądalności stron internetowych udostępnianych przez Google Inc. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, włącznie z jego adresem IP, będą przekazywane spółce Google Inc.
    1. Serwis posiada aktywowaną usługę anonimizacji adresu IP, dzięki czemu będzie on natychmiast pseudonomiznowany i będzie przekazywał jedynie informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Google wykorzysta te informacje, by ocenić korzystanie z witryny przez użytkownika, utworzyć raporty dotyczące ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych.
 • Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Serwisu służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia działań stanowiących przedmiot działalności Prospeo Sp. z o.o., jak i do dostarczania informacji o produktach, wersjach demonstracyjnych oraz aktualizacjach oprogramowania, a także przedstawienia pełnej oferty sklepu internetowego prowadzonego przez Serwis.
 2. Inne przyczyny uzasadniające przetwarzanie danych Użytkownika to w szczególności:
  1. Informowanie Użytkownika o oferowanych przez Serwis produktach.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz strony internetowej https:// prospeo.com.pl/.
  3. Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty sprzedażowej systemów ERP, wsparcia posprzedażowego, odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy.
  4. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji umów marketingowych.
  5. Badania efektywności działań marketingowych Serwisu i polepszania ich jakości.
  6. Informowanie Użytkownika o zmianach Serwisu oraz zmianach w jego dokumentach prawnych.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać wszystkie zgody, informując o tym Administratora danych. W tym celu powinien skontaktować się z pracownikami Serwisu za pomocą adresu e-mail serwis@prospeo.com.pl,  telefonicznie pod numerem +48 536 900 690 lub pisemne na adres PROSPEO SP. Z O.O. ul. Graniczna 17, 26-600 Radom.
 • Przechowywanie i zabezpieczenie danych pozyskiwanych przez Serwis 

 1. Wszystkie przekazywane przez Użytkownika informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach Prospeo Sp. z o. o. Ponadto dane chronione są dzięki zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym, które mają chronić dane Użytkownika przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Serwis jedynie na czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych przypadkach okres ten może być wydłużony – przypadki takie wymagane są przez przepisy prawa podatkowego, rachunkowego lub inne wymogi bądź obowiązki prawne.
 3. Dane osobowe Użytkownika zostają niezwłocznie usunięty tuż po wygaśnięciu umowy zawartej między Serwisem z Użytkownikiem.
 • Udostępnianie informacji podmiotom trzecim

 1. Prospeo Sp. z o. o nie udostępnia danych Użytkownika na zewnątrz. Wyjątkiem są zaufani partnerzy Serwisu, którzy pomagają w utrzymaniu jego funkcjonalności. Wówczas podmioty te mają potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na temat Użytkownika.
 2. Serwis może zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów. W celu uzyskania informacji dotyczących ich polityki prywatności, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z danym administratorem danych.
 • Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności nie podlega zmianom, jeśli nie jest to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę charakteru usług świadczonych przez Serwis.
 2. Postanowienia polityki prywatności mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie będzie ograniczał praw Użytkownika.
 3. W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do treści, a zmiany, o których mowa, wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online.