Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.2.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.2.1

W nowej odsłonie oprogramowania Comarach ERP Optima 2024.2.1 postawiono przede wszystkim na funkcjonalności usprawniające naliczanie i wysyłkę deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023.

Nowości obejmują również obszar kadrowo-płacowy, gdzie udostępnione zostały nowe elementy wynagrodzenia, które pozwalają między innymi na wypłatę odprawy emerytalnej czy wynagrodzenia za dni wolne przeznaczone na poszukiwanie pracy. Najnowsza wersja Comarch ERP Optima zawiera także zmiany dotyczące obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Gdzie warto zwrócić uwagę na zakres importu faktur z KSeF i przenoszenia jej do rejestru VAT.

Najważniejsze zmiany funkcjonalne obejmują:

 • wprowadzenie formularza Deklaracji CIT-10Z(5) – udostępniono formularz o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Przypominamy, że do sporządzenia deklaracji CIT-10Z niezbędne jest posiadanie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus albo Księga Podatkowa.
 • możliwość naliczenia deklaracji rocznej PIT-37(30) wraz z załącznikami: PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • udostępnienie możliwości  eksportu deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO z  poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Deklaracje  należy w pierwszej kolejności przygotować i zatwierdzić w programie Comarch ERP Optima w danej bazie.
 • wprowadzenie atrybutów dostępnych z poziomu modułu Biuro Rachunkowe:

  1. Deklaracje CIT dodano atrybut Deklaracja CIT-10Z, informujący o stanie tej deklaracji: Nie dotyczy/ Brak/ W buforze/ Zatwierdzona / Nie wysłano/ Wysłano/ nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ Błąd przetwarzania,
  2. Deklaracje VAT dodano atrybuty Składa VAT-8 oraz Składa VAT-9M informujące o tym czy podatnik składa deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M,
  3. Deklaracje VAT dodano atrybut Metoda VAT informujący o tym czy podatnik rozlicza się metodą zwykłą lub kasową,
  4. JPK dodano atrybut Składa JPK_V7 informujący o tym czy podatnik składa plik JPK_V7.
 • udostępnienie z poziomu wydruków nowej gałęzi Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2023, a w niej Wydruk za rok 2023 podczas liczenia  JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2024 r.  Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 • importowanie faktur z KSeF w zakresie rejestru VAT, parametru Podziel obliczenia, weryfikacji statusu podatnika w bazie VAT/VIES.
 • zaktualizowanie listy Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku.
 • zablokowanie możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(24). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 • wyświetlanie w kolejności od najnowszego do najstarszego formularza podczas dodawania Deklaracji rocznychCIT-8 oraz PIT-37.
 • zwiększenie limitu dla Deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37. Załącznik PIT/O(28) w poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy) do kwoty 840 zł.
 • w księgowości kontowej zoptymalizowanie przechodzenia listę obrotów i sald oraz przechodzenia na listę zapisów na koncie z listy obrotów i sald w przypadku dużej ilość kont w planie kont.
 • wstawianie symbolu JPKV7M (dla pliku miesięcznego) i JPKV7K (dla pliku kwartalnego) w opisie do banku na przelewie do banku powstałym z pliku JPK_V7.
 • umożliwione przeniesienia do rejestru VAT sprzedaży faktury VAT marża w walucie obcej przy imporcie z KSeF.
 • poprawiono wierzytelności i zobowiązania uwzględnione na zaliczkach na CIT-8(32) jako niezapłacone oraz zapłacone w danym okresie, są uwzględniane na formularzu CIT/WZ(3) dodanego do deklaracji CIT-8(32), nie są natomiast uwzględniane na zaliczkach w kolejnym okresie.
 • dodanie wartości wynagrodzeń obowiązujących od 1.01.2024: dochód deklarowany (składki społeczne): 4 694,40 zł, maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 19 560,00 zł, minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 7 824,00 zł.
 • wprowadzenie nowych elementów wynagrodzenia: odprawa emerytalna, pośmiertna i ubezpieczenie grupowe.
 • możliwość wysyłki deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego.
 • dodanie nowych kodów ZUS: 1430,1431,1432,1433 oraz zmieniono kodu 221.
 • usprawnienie pracy Użytkownika w zakresie możliwości przejścia do kalkulatora wynagrodzeń z poziomu formularza umowy cywilnoprawnej.
 • poprawiono pobieranie punktów odbioru na Zlecenie Nadania Przesyłki dla Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pomoc.comarch.pl

Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie nowa wersja programu usprawni Twoją pracę?
Form


  Polecamy do przeczytania 

  Zobacz wszystkie aktualności >
  3 lipca, 2024

  Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.5.1

  W najnowszej wersji systemu wprowadzono ponad 60 nowości i ulepszeń.
  Czytaj dalej >
  14 maja, 2024

  Przejrzysta produkcja dzięki traceability i kontroli jakości

  Dowiedz się, jakie korzyści odniesie firma produkcyjna ze szczegółowego śledzenia historii procesów produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  8 maja, 2024

  Comarch ERP Enterprise: otwarty system dla dużej firmy

  Comarch ERP Enterprise to elastyczny system dostosowany do specyficznych wymagań dużych firm handlowych i produkcyjnych.
  Czytaj dalej >