Comarch ERP Optima 2024.0.1 – aktualizacja programu

Comarch ERP Optima 2024.0.1 – aktualizacja programu

Comarch ERP Optima 2024.0.1 w nowej odsłonie oferuje funkcjonalność naliczania wynagrodzeń z tytułu umowy cywilnoprawnej pracownikom, przebywającym w zagranicznej delegacji oraz automatycznego naliczenia przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika. W zakresie deklaracji podatkowych umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-4R (13) oraz zmieniono ustalanie osób, które otrzymują wynagrodzenie w kwocie minimalnej i niższej w zakresie wydruku GUS Z-06.

Ponadto zostały wprowadzone udogodnienia dla przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż internetową za pośrednictwem narzędzia Comarch e-Sklep oraz platformy wszystko.pl, obejmujące automatyczne realizowanie zamówień, jak również możliwość wykonywania operacji przeszacowania walut na koniec wybranego miesiąca lub kwartału.

Zamów kompleksową ofertę aktualizacji oprogramowania Comarch

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą

Zmiany związane z nowelizacją przepisów obejmują:

 

 • Dodanie nowych wskaźników dla minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia uczniów dla wartości obowiązujących od 1 września i 1 października 2023 oraz 1 stycznia i 1 lipca 2024 roku.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 846).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893).

 

Najważniejsze zmiany funkcjonalne obejmują:

 

 • Możliwość naliczania wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy zostali oddelegowani do pracy za granicą. Funkcjonalność udostępniono w module Płace i Kadry Plus po wybraniu na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] zobaczymy dodaną sekcję Oddelegowanie do pracy za granicą.
 • Automatyczne naliczenia przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika lub zakończenia umowy zleceniobiorcy z firmą, której składki są przekazywane w kolejnym miesiącu w stosunki do pobrania wypłaty.
 • Naliczanie deklaracji rocznej PIT-4R (13) na formularzu obowiązującym za rok 2023 oraz umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji oraz wydruku zaliczki podatku na PIT‑4R(13) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżer.
 • Dodanie nowych filtrów na ‘Liście pracowników’ w polu Filtr: #(G) Pracownicy do badania oraz #(G) Kończące się umowy o pracę.
 • Dodanie wydruku Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Przenoszenie danych dotyczących dochodu zwolnionego z podatku dla pracowników oddelegowanych za pomocą Comarch ERP Migrator.
 • Możliwość kontroli wykorzystania limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej podczas: seryjnego wstawiania dni do planu pracy i czasu pracy z poziomu planu pracy /czasu pracy pracownika; wklejania na planie pracy / czasie pracy skopiowanego dnia ze strefą czas pracy okazjonalnej. W sytuacji przekroczenia limitu odpowiedni komunikat pojawia się w momencie zapisu planu pracy/ kalendarza.
 • Edycję standardowych typów wypłat dotyczących przychodu z tytułu PPK.
 • Zmianę domyślnego ustawienie parametru potrąceń – Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku. W nowych bazach domyślnie jest zaznaczona opcja ‘TAK’.
 • Wydruki GUS Z-06 dział 1 w wierszu 6 wprowadzono zmiany w ustalaniu osób, które otrzymują wynagrodzenie w kwocie minimalnej i niższej.
 • Dodanie wydruku Crystal: PIT-2, Deklaracja rezygnacji z PPK; sPrint: Informacja o dokumentacji pracowniczej, Wniosek o okazjonalną pracę zdalną, Wniosek o urlop, Rozwiązanie umowy o pracę.
 • Wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu, na których dodano informacje dotyczę numeru NIP i REGON firmy, dacie urodzenia, numerze PESEL, paszportu pracownika.
 • Wprowadzenie na wydruku Podsumowanie list płac informacji o zaliczce podatku naliczonej od poszczególnych elementów oraz o składkach ZUS finansowanych z budżetu państwa.
 • Wprowadzenie w module Kasa/Bank nowych odsetek podatkowych: od 07.09.2023 roku 15.00%, od 05.10.2023 roku 14.50%. Zmiana dotyczy również odsetek ustawowych od zaległości. Ich wartość od 07.09.2023 roku wynosi 11.50%, a od 05.10.2023 roku to 11.25%.
 • Możliwość przypisania kontrahentowi rachunku bankowego dla każdej waluty.
 • Wprowadzenie ułatwień w zakresie wysyłki e-deklaracji.
 • Dodanie funkcjonalności faktury rozliczającej zaliczki.
 • KSeF: zmiany i poszerzenie funkcjonalności.
 • Możliwość określenia indywidualnych kont księgowych dla różnic kursowych i dodanie związanej z tym obsługi.
 • Dodanie możliwości wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału oraz jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus.
 • Dla Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dodano możliwość podglądu zapisów księgowych dla podświetlonej lub zaznaczonej firmy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pomoc.comarch.pl

Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie nowa wersja programu usprawni Twoją pracę?
Form


  Polecamy do przeczytania 

  Zobacz wszystkie aktualności >
  14 maja, 2024

  Przejrzysta produkcja dzięki traceability i kontroli jakości

  Dowiedz się, jakie korzyści odniesie firma produkcyjna ze szczegółowego śledzenia historii procesów produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  8 maja, 2024

  Comarch ERP Enterprise: otwarty system dla dużej firmy

  Comarch ERP Enterprise to elastyczny system dostosowany do specyficznych wymagań dużych firm handlowych i produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  12 kwietnia, 2024

  Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1

  W najnowszej wersji systemu wprowadzono aktualizacje związane z przepisami i szereg nowych funkcjonalności.
  Czytaj dalej >