Comarch ERP Optima 2024.1.1 – aktualizacja programu

Comarch ERP Optima 2024.1.1 – aktualizacja programu

Comarch ERP Optima 2024.0.1  umożliwia naliczanie i wysyłanie deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023. Z kolei w module płacowo-kadrowym udostępniono możliwość eksportu ZUS DRA bezpośrednio do ZUS. Rozszerzona została także funkcjonalność eksportu Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur o możliwość przesyłania opisu dokumentu oraz opisu dla pozycji.

Ponadto została udostępniona najnowsza funkcjonalność  Comarch ChatERP – wirtualnego asystenta, którego zadaniem jest wspomagania codziennej pracy w programie.

Zamów kompleksową ofertę aktualizacji oprogramowania Comarch

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą

Zmiany związane z nowelizacją przepisów obejmują:

Wartości wynagrodzeń obowiązujące od 1.12.2023:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 194,95zł,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 575,60 zł,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 647,55,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 719,50 zł,
 • młodociany – przyuczenie: 503,65 zł.

Wartości obowiązujące od 01.01.2024:

 • wskaźnik waloryzacji: 101,00%,
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,92.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r (M.P. z 2023, poz. 1216). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. (M.P. z 2023, poz.1225).

Najważniejsze zmiany funkcjonalne obejmują:

 

 • Możliwość eksportu deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS.Po naliczeniu deklaracji Użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytanie do programu Płatnik.
 • Seryjny eksport deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS z poziomu Biura Rachunkowego.
 • Obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w ramach Pakietu Mobilności.
 • Możliwość odnotowania liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej, wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy.
 • Naliczanie deklaracji rocznej PIT-8AR(13), na formularzu obowiązującym za rok 2023.
 • Dodanie nowego wzoru wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑8AR(13).
 • Dodanie nowego formularza oraz wydruku zaliczki podatku na PIT-8AR w wersji 16. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-8AR podpowiada się nowy formularz.
 • Zaktualizowanie wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje.
 • Dostosowanie zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 13.11.2023r. przez ZUS.
 • Równoległość naliczania deklaracji PIT-11, co pozwala na zwiększenie wydajności tej operacji.
 • Zmiany w sposobie ustalania płatności do korekty deklaracji DRA. Do tej pory w przypadku korekty, naliczała się nowa płatność w pełnej wysokości. Obecnie generowana jest płatność będąca różnicą kwoty wynikającej z korekty i kwoty deklaracji o niższym identyfikatorze, utworzonych za ten sam miesiąc dla tego podmiotu.
 • Uniemożliwienie usuwania podstaw obliczeniowych z poziomu okna listy podstaw obliczeniowych pracownika.
 • Wykazywanie na deklaracji PIT-11 kwoty dodatku z zaznaczonym w konfiguracji parametrem Waluta z umowy cywilnoprawnej.
 • Wyświetlanie milionowych kwot w podglądzie wydruku i wydruku deklaracji PIT-8AR.
 • Z Poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość seryjnego naliczania deklaracji rocznej PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz PIT-28(26) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • PIT-28(26) z załącznikami: PIT-28/B(20), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9).
 • PIT-36(31) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).
 • PIT-36L(20) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/O(28), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023 wraz z ich wydrukami, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono wczytywanie paragonów do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pomoc.comarch.pl

Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie nowa wersja programu usprawni Twoją pracę?
Form


  Polecamy do przeczytania 

  Zobacz wszystkie aktualności >
  29 stycznia, 2024

  Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.2.1

  Comarch ERP Optima 2024.2.1 umożliwia generowanie deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5) na formularzach obowiązujących za rok 2023.
  Czytaj dalej >
  26 stycznia, 2024

  Webinar: Rejestracja czasu pracy w Twoim telefonie

  Poznaj nowoczesną aplikację, która pozwala rejestrować czas pracy, urlopy i delegacje.
  Czytaj dalej >
  29 grudnia, 2023

  Nowa wersja Comarch ERP XL 2024.0 już dostępna!

  Comarch ERP XL 2024.0 to ponad 200 nowych funkcjonalności. Sprawdź!
  Czytaj dalej >