Nowa wersja Comarch ERP XL 2024.0 już dostępna!

Nowa wersja Comarch ERP XL 2024.0 już dostępna!

Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2024.0 to ponad 200 funkcjonalności, obejmujących procesy logistyczne, magazynowe, produkcyjne czy serwisowe. Wiele zmian zostało również wprowadzonych w obszarze księgowości i sprzedaży w związku ze zbliżającym się wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Warto zwrócić uwagę na wirtualnego asystenta – ChatERP, które zadaniem jest pomaganie Użytkownikom podczas codziennej pracy. Można mu zlecić wyjaśnienie poszczególnych funkcjonalności programu, poprosić o określone dane biznesowe lub wydać polecenie dotyczące zablokowania zadłużonych kontrahentów.

W Comarch POS udostępniono promocje pakietowe oraz obsługę inwentaryzacji. W ramach współpracy z platformą  wszystko.pl, dodano m.in. edytor HTML w oknie z opisem oferty czy wysyłanie załączników zapisanych jako link. Natomiast w Comarch APS można realizować planowanie produkcji, a utworzony w ten sposób harmonogram może być następnie przesłany do Comarch ERP XL na zlecenia produkcyjne. Dodatkowo w samej produkcji dodano możliwość wskazania na zleceniu produkcyjnym konkretnych zasobów, które powinny być uwzględnione w planowaniu. Z kolei w Comarch Apfino dodano nowe okna celem jeszcze lepszej obsługi fakturowania i windykacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pomoc.comarch.pl

Najważniejsze zmiany funkcjonalne obejmują:

 • zmiany w rejestrze VAT Sprzedaż w ramach KSeF, gdzie dodano na wszystkich zakładkach grupę kolumn o nazwie KSeF (Status, Numer, Data przyjęcia, Data wysłania, Data odebrania UPO),
 • dodanie w Rejestrze sprzedaży VAT/zakładka [Wg numeru] kolumny ze statusem KSeF,
 • możliwość korzystania z nowych filtrów na listach rejestrów VAT Sprzedaż, np.filtr umożliwiający wyświetlenie pozycji tabeli VAT wg daty wystawienia dokumentu w systemie ERP lub wg daty wysłania do KSeF, filtr umożliwiający wyświetlenie pozycji tabeli VAT wg stanu wysłania do KSeF,
 • dodanie nowych opcji w  menu kontekstowym, które analogicznie jak na listach dokumentów handlowych pozwalają na seryjne wykonywanie operacji związanych z wysyłką faktur do KSeF, jak: Sprawdź poprawność w KSeF, Wyślij do KSeF, Pobierz UPO, Zaznacz parametr KSeF, Odznacz parametr KSeF,
 • wprowadzenie zmian w rejestrze VAT Zakup na potrzeby obsługi KSeF,
 • udostępnienie filtru Status KSeF na liście rejestrów VAT Zakup, pozwalającego na ograniczanie listy do faktur niespiętych, spiętych (wszystkich/niezweryfikowanych/zweryfikowanych) i takich, których KSeF nie dotyczy,
 • eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego listy urządzeń z poziomu Planu przeglądu,
 • utworzenie nowej zakładki [Faktoring/Windykacja], na którą przeniesiono dotychczasowe okna związane z zarządzaniem przeterminowanymi płatnościami: Generowanie not i upomnień, Prolongaty, Okno windykatora,
 • inwentaryzację wydruków udostępnionych z poziomu okna Rejestr VAT, usunięto wydruki nieaktualne lub powielające dane,
 • aktualizację wysokości stóp procentowych dla odsetek za opóźnienie, które w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieniły się z dniem 07.09.2023 r. oraz 05.10.2023 r.,
 • zmianę sposobu prezentacji numerów dla płatności dokumentów spiętych do RS/RSK i/lub RA/RAK,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa w synchronizacji z XL HR,
 • dodanie w Komunikatorze do paska bocznego zakładki [Chat ERP (Beta)], która pozwala otworzyć okno rozmowy z inteligentnym asystentem,
 • prezentowanie w komunikatach o blokadzie dokumentu informacji szczegółowych z WMS,
 • przesyłanie promocji pakietowych stałych i elastycznych do systemu Comarch POS,
 • realizowanie  inwentaryzacji we współpracy z Comarch POS, gdzie odczyty (spis towarów z natury) mogą być realizowane na stanowiskach POS,
 • obsługę kolejnych danych podczas wysyłki faktur wg schematu FA(2) faktury ustrukturyzowanej,
 • dodanie znacznika Awaria na fakturach podlegających obowiązkowi KSeF,
 • obsłużenie statusu wysyłki dokumentu do KSeF i dodanie nowego statusu KSeF dokumentu,
 • dodanie numeru KSeF faktur zaliczkowych na wydrukach faktur końcowych sprzedaży,
 • operacje seryjne na liście faktur zakupu z KSeF: seryjna zmiana Właściciela i Kwalifikacji, seryjne przywracania lub odrzucanie faktur,
 • obsługę operacji KSeF w Procesach, za pomocą, których można realizować wysyłkę faktur do KSeF, pobranie UPO oraz import faktur zakupu z KSeF,
 • wprowadzenie funkcji API, służących do komunikacji z KSeF, jak np. otwieranie i zamykanie sesji KSeF, wysyłanie dokumentów do KSeF czy pobieranie UPO,
 • powiązania pomiędzy statusem i typem kontrahenta a parametrem wysyłki do KSeF,
 • planowanie zleceń i nadzleceń na wskazane zasoby na dokumentach ZP/NZP.
Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie nowa wersja programu usprawni Twoją pracę?
Form


  Polecamy do przeczytania 

  Zobacz wszystkie aktualności >
  14 maja, 2024

  Przejrzysta produkcja dzięki traceability i kontroli jakości

  Dowiedz się, jakie korzyści odniesie firma produkcyjna ze szczegółowego śledzenia historii procesów produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  8 maja, 2024

  Comarch ERP Enterprise: otwarty system dla dużej firmy

  Comarch ERP Enterprise to elastyczny system dostosowany do specyficznych wymagań dużych firm handlowych i produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  12 kwietnia, 2024

  Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1

  W najnowszej wersji systemu wprowadzono aktualizacje związane z przepisami i szereg nowych funkcjonalności.
  Czytaj dalej >