Comarch ERP XL 2024.0 – pakiet HotFix 1

Comarch ERP XL 2024.0 – pakiet HotFix 1

Lista poprawionych zgłoszeń w pakiecie aktualizacyjnym dla wersji Comarch ERP XL 2024.0:

 • 515053 System pozwala na dodanie kompensaty, która się nie bilansuje
 • 529036 ZS Mobile weryfikacja limitu kredytowego
 • 529599 Lista ZasobyMagazynu – wybierz odpowiednią partię towaru – błędna składnia {filtrSQL}
 • 529701 Brak rozpoznawania kontrahenta po rachunku wirtualnym w polu 86
 • 529907 Obrotówka – przy filtrze obowiązkowym użycie lokatora ograniczającego nie zawęża kont do przeliczeni
 • 530058 Błąd importu Przychodu z tytułu PPK/E z opisem analitycznym
 • 530077 Dodawanie rachunku na kartę kontrahenta podczas importu wyciągu
 • 530181 (s)FSK anulowanie Transakcja nie może być zmodyfikowana
 • 530300 POS XL 2024.0 profil
 • 530520 Wysyłanie numeru karty do kontrahentów niewysyłanych do POS
 • 530928 Niepoprawne przenoszenie kwoty do zapłaty na deklaracjach PIT
 • 531250 Błędna wartość pola TrP_DataRozliczenia na kopiowanych dokumentach
 • 531426 Nieaktywne pole 'Faktura’ w dokumencie PZ
 • 531431 Prezentowanie trasy w oknie trasa dostawy towaru.
 • 531949 POS generowanie PW na braki
 • 532022 Promocje pakietowe/ZS – nieprawidłowe usunięcie zastosowanego pakietu po zamknięciu okna Promocje pakietowe knt
 • 532034 Niepoprawne wyliczanie dostępnej ilości na WM
 • 532036 Błąd ZWM przy generowaniu z ZS – Nieprzenoszone wszystkie pozycje z ZS na ZWM do wydania
 • 532080 Błąd wersji assembly w synchronizacji z e-Sklepem
 • 532132 Procesy – brak zadania w skrzynce automatu po realizacji ZWM w Comarch Magazynierze
 • 532139 Podczas rozliczania delegacji od strony zapisu kasowo/bankowego nie widać numeru dokumentu DLG – brakuje numeru dokumentu na liście „Nierozliczone zobowiązania pracownika”
 • 532525 Obsługa rachunków collect w banku PEKAO
 • 532536 Wprowadzić kontrolki typu „unicode” na karcie kontrahenta i adresie kontrahenta
 • 532606 Błąd podczas zapisu RW z opisem i atrybutem
 • 532633 Zwiększyć długość zmiennej zapytania w cdn.WypelnijTabeleDTO
 • 532712 [POS] FS niefiskalna na knt detalicznego przechodzi do XL-a jako fiskalna
 • 532950 [Lista dokumentów magazynowych] Błędne sortowanie po nazwie kontrahenta

Wersja Comarch ERP XL 2024.0.1 zawiera również:

 • aktualizację formularza CIT i aktualizację formularzy sprawozdań GUS
 • aktualizację dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • poszerzenie integracji z platformą Comarch Apfino w zakresie weryfikacji wiarygodności kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach

Aktualizacja formularza CIT
Została udostępniona nowa wersja formularza podatkowego CIT-8(33) wraz z załącznikami:

 • CIT-8/O(19)
 • CIT-D(8)

Zakres głównych zmian CIT-8(33):

 • zmiana Dziennika Ustaw na Dz.U. z 2022 r. poz. 2587
 • zmiana załącznika w polu 51 z CIT/WZ na CIT/F
 • zmiana treści nagłówków sekcji: D.1, D.2, D.3 (dopisek o treści „lub załączników CIT/F”), E.3 (zamiana „kwoty” na „wysokość podstawy opodatkowania”), F (zmiana numeracji pól), L.1.2 (zamiana „prowadzenie” na „wykonywanie”)
 • nowe pole: 145 – Podatek należny wykazany w załączniku CIT/F
 • usunięte pole: 250
 • zmiana treści w polach do pozycji: 104-105, 114, 121, 123-130, 138, 148, 247-252, 255, 257, 259, 260, 313, 314
 • zmiana numeracji pól na skutek nowych i usuniętych pozycji
 • zmiana objaśnień w poz. 1), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) oraz numeracji w Pouczeniach

Zakres głównych zmian CIT-8/O(19):

 • zmiana treści w polach do pozycji: 27-28, 49-50, 59-60, 186
 • zmiana objaśnień – 1)

Zakres głównych zmian CIT-D(8):

 • zmiana Dziennika Ustaw na Dz.U. z 2022 r. poz. 2587
 • dodana podsekcja C.4 oraz E.4
 • dodany nagłówek sekcji D
 • dodane pola 49 i 50 pod nagłówkiem sekcji E
 • nowy układ pól: 22
 • zmiana treści nagłówków sekcji: C, C.1, C.2, C.3, D.1
 • zmiana numeracji pól na skutek nowych i usuniętych pozycji
 • zmiana objaśnień w poz. 3), 4), 5), 6)

Aktualizacja formularzy sprawozdań GUS
Zostały udostępnione nowe formularze sprawozdań GUS:

 • DG-1(2024) wraz z załącznikiem
 • F-01/I-01(2024)

Zakres głównych zmian DG-1(2024) wraz z załącznikiem:

 • zmiana roku, którego dotyczy formularz/ załącznik
 • zmiana Dziennika Ustaw na Dz.U. z 2023 r. poz. 773
 • zmiana terminów przekazania załącznika do DG-1:
  Raz w kwartale do 8 kwietnia 2024, do 5 lipca 2024 r., do 7 października 2024 r., do 8 stycznia 2025 r.

Zakres głównych zmian F-01/I-01(2024):

 • zmiana roku, którego dotyczy formularz/ załącznik
 • zmiana Dziennika Ustaw na Dz.U. z 2023 r. poz. 773
 • zmiana terminów przekazania:
  Raz w kwartale: do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r.,do 21 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok 2024.

Aktualizacja deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
W związku ze zmianami w przepisach, w Comarch ERP XL HR dodane zostały nowe wersje deklaracji dla kwot podatków od wynagrodzeń: PIT-4R oraz PIT-8AR, w których możliwe jest podanie kwoty pomniejszenia pobranej zaliczki na podatek zgodnie z art. 26eb lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym (od osób fizycznych lub prawnych). Kwota ta dotyczy tych podmiotów, które poniosły za rok podatkowy stratę lub osiągnęły dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia. Na tych samych deklaracjach w Comarch ERP XL wprowadziliśmy analogiczną pozycję. Jest ona widoczna na nowych wersjach deklaracji pobranych z XL HR, a także na deklaracjach dodawanych wprost w Systemie. Wartość tą można uwzględnić jako osobną pozycję w schematach księgowych oraz w opisie analitycznym.

Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie HotFix 1 usprawni Twoją pracę?
tel +48 533 450 010 tel oferta@prospeo.com.pl
Form


  Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami

  Zobacz wszystkie aktualności >
  3 kwietnia, 2024

  Co dalej z KSeF?

  Udział Comarch w konsultacjach Ministerstwa Finansów dot. wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.
  Czytaj dalej >
  12 marca, 2024

  Top of the top Partnerów Comarch w zimowej krainie Jamesa Bonda

  Wraz z innymi zwycięzcami XIX konkursu dla Partnerów Comarch podziwialiśmy piękne widoki Alp austriackich.
  Czytaj dalej >
  7 marca, 2024

  Promocja: Wiosna z Comarch IBARD

  Zadbaj o bezpieczeństwo danych firmowych i zyskaj 3 miesiące backupu za darmo.
  Czytaj dalej >