Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1

W najnowszej wersji systemu wprowadzono aktualizacje związane z przepisami i szereg nowych funkcjonalności, jak np.: bezpośrednią wymianę danych z bankiem PKO Bank Polski (integracja z iPKO biznes, aktywacja usługi Integra ERP), uproszczone odnotowywanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem oraz dodanie indywidualnego opisu dla podmiotu i grupy kontrahentów na formularzu faktury cyklicznej.

Najważniejsze zmiany i nowości w Comarch ERP Optima 2024.3.1 obejmują:

 • możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem PKO Bank Polski (integracja z iPKO biznes, aktywacja usługi Integra ERP),
 • uproszczenie odnotowywania opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Na formularzu danych pracownika, na zakładce [2 Nr ident./podatki], w sekcji Dane podatkowe, zostały wprowadzone ustawienia dotyczące progów podatkowych z 3 opcjami: standardowe, opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic, indywidualne,
 • dodanie wydruków dla deklaracji ZUS DRA,
 • możliwość indywidualnego opisu dla podmiotu i grupy kontrahentów na formularzu faktury cyklicznej,
 • rozszerzenie wymiany danych z Krajowym Systemem e-Faktur o import korekty zbiorczej/rabat oraz import i eksport Faktury Sprzedaży wraz z informacją o Odbiorcy 
  i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca,
 • wprowadzenie nowych typów nieobecności: Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz Dni wolne z tytułu krwiodawstwa,
 • wprowadzenie nowych składników wynagrodzenia: Karnet sportowy (bez ZUS), Karnet sportowy (potrącenie), Karnet sportowy (z ZUS), Opieka medyczna (bez ZUS), Opieka medyczna (potrącenie), Opieka medyczna (z ZUS), Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty), Potrącenie alimentacyjne, Potrącenie komornicze,
 • zmiany w sposobie wliczania do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu dopłat do nadgodzin, w przypadku zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego na wielomiesięczny i odwrotnie,
 • import czasu pracy z arkusza Excel, w tym import zestawień czasu pracy za pojedyncze dni,
 • możliwość wydruku przy zaznaczonym parametrze Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia, gdy pracownik miał w limicie urlopowym powyżej 100 godzin urlopu z przeniesienia za poprzedni rok,
 • wyliczenie normy kodeksowej nadgodzin wynikającej z art. 130 k.p. za grudzień 2023 r., w przypadku ustawienia w kalendarzu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zaznaczenia parametru Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130.,
 • wprowadzenie formularza IFT-2(10) oraz IFT-2R(10),
 • umożliwienie księgowania za pomocą makr: @ZasilekOpod, @ZasilekNOpod w schematach księgowych o typie Lista płac,
 • wysyłkę deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy na deklaracji PIT-36 wybrano rozliczenie wspólnie z małżonkiem (w poz. 6 wskazana opcja nr 2), zaznaczono poz. 60 i uzupełniono kwotę w poz. 68 i/lub w poz. 70 i/lub w poz. 72.
 • dodanie nowych form płatności: karta, bon, mobilna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności w nowych firmach oraz w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu (jeżeli te formy płatności nie były wcześniej dodane przez użytkownika),
 • wysyłkę do KSeF faktury rozliczającej zaliczki w przypadku, gdy faktury zaliczkowe nie zostały wysłane do KSeF oraz umożliwiono wysyłkę do KSeF faktury korygującej do dokumentów, które wcześniej nie zostały przesłane do KSeF.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pomoc.comarch.pl

Masz pytania dotyczące aktualizacji? Potrzebujesz konsultacji, w jakim zakresie nowa wersja programu usprawni Twoją pracę?
Form


  Polecamy do przeczytania 

  Zobacz wszystkie aktualności >
  14 maja, 2024

  Przejrzysta produkcja dzięki traceability i kontroli jakości

  Dowiedz się, jakie korzyści odniesie firma produkcyjna ze szczegółowego śledzenia historii procesów produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  8 maja, 2024

  Comarch ERP Enterprise: otwarty system dla dużej firmy

  Comarch ERP Enterprise to elastyczny system dostosowany do specyficznych wymagań dużych firm handlowych i produkcyjnych.
  Czytaj dalej >
  12 kwietnia, 2024

  Nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1

  W najnowszej wersji systemu wprowadzono aktualizacje związane z przepisami i szereg nowych funkcjonalności.
  Czytaj dalej >