skutecznie dostarczamy technologię informatyczną dla produkcji

bo wiemy jak

Comarch ERP XL

Program Comarch ERP XL to zbiór modułów i programów obsługujących szereg obszarów związanych z działalnością firm. ERP XL dostarcza w standardzie gotowe funkcjonalności,wymagające jednak dostrojenia do indywidualnych potrzeb firmy.

Proces dostosowania programu, zwany wdrożeniem, obejmuje:

- analizę potrzeb klienta,

- instalację wybranych elementów i ich konfigurację,

- integrację z systemami zewnętrznymi,

- szkolenia użytkowników,

-programowanie dodatków rozszerzających.

Po wdrożeniu programu w firmie staje się on unikatowym i niepowtarzalnym bytem, który można już nazwać systemem Comarch ERP XL. Comarch ERP XL jest dobrą alternatywą pomiędzy ograniczonymi programami pudełkowymi, nie dającymi dużych możliwości indywidualizacji,  kosztownym i czasochłonnym procesem tworzenia systemu szytego na miarę.

Jedną z najważniejszych cech programu jest jego stała gotowość do dostosowywania się do zmian w przepisach i wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych. Producent dostarcza do programu prawnie wymagane funkcjonalności na długo przed oficjalnym obowiązkiem wejścia ich w życie, stanowiąc nawet czasem wsparcie dla pozostających w tyle produktów konkurencyjnych. Równolegle dział Badań i Rozwoju Comarch ERP dba o zapewnienie dostępu do osiągnięć technologicznych gwarantujących utrzymanie przewagi biznesowej swoim użytkownikom.

Niemniej ważną cechą programu jest jego powszechność,wpływająca na dostępność specjalistów, wiedzy, gotowych rozwiązań, a nawet pracowników ze znajomością produktu. Duża liczba firm pracujących na programie daje gwarancję stabilności nowo powstających funkcji i dodatków w zróżnicowanym środowisku biznesowym.

Istotną cechą jest też skalowalność, czyli możliwość rozbudowy programu w trakcie wdrożenia i jego eksploatacji. Jest ona realizowana m.in. przez modułowość dającą dostęp do nowych obszarów oraz przez funkcje interfejsu programistycznego API, pozwalające na tworzenie autorskich dodatków i integrację z programami zewnętrznymi przy zachowaniu gwarancji integralności programu, nawet w obliczu często zmieniających się wersji programu.

Ponad standardowy pakiet Comarch ERP XL dostępnych jest szereg odrębnych,w pełni zintegrowanych aplikacji,stanowiących samodzielne produkty. Mogą one być częścią systemu Comarch ERP lub działać jako niezależne programy zintegrowane z innymi systemami. Część z nich została przedstawiona na naszej stronie.

W tej dziedzinie zaufali nam: