Przemysł 4.0 to za mało: filozofia Przemysłu 5.0 w Comarch ERP

Przemysł 4.0 to za mało: filozofia Przemysłu 5.0 w Comarch ERP

Cyfryzacja procesów zachodzących we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw to w dzisiejszych czasach konieczność. Piąta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą głęboką integrację między ludźmi, procesami produkcyjnymi i maszynami, które je realizują. Pozwala na to IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), który umożliwia bezprzewodową komunikację maszyn produkcyjnych czy urządzeń do lokalizacji. Kluczową rolę zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja, a w kontekście biznesu przewagę nad konkurencją zyskają te firmy, które będą potrafiły wykorzystać jej potencjał do usprawnienia swojej działalności.

Filozofia Przemysłu 5.0

Komisja Europejska w 2021 roku opublikowała dokument, który stał się pierwszą na świecie kompleksową wizją 5 rewolucji przemysłowej: raport „Industry 5.0”. W dokumencie czytamy, że Przemysł 5.0 będzie opierać się na 3 kluczowych filarach:

 • zorientowanie na człowieka (ang. human-centricity); przemysł 5.0 nie pyta co możemy zrobić z nową technologią – lecz pyta co nowa technologia może zrobić dla nas, dla ludzi. Firmy powinny inwestować w taką technologię, która pozwoli na adaptację procesu produkcji do potrzeb pracownika, czyli np. będzie go szkolić i prowadzić przez poszczególne kroki danego procesu;
 • zrównoważony rozwój (ang. sustainability); firmy powinny tak prowadzić swoją działalność, aby zaspokoić potrzeby dzisiejszych pokoleń bez narażania się na ryzyko potrzeb przyszłych pokoleń, czyli unikać wyczerpywania i degradacji zasobów naturalnych. Olbrzymią rolę odegra tu sztuczna inteligencja, która pomoże optymalizować efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizować odpady;
 • odporność (ang. resilience); firmy zmuszone są osiągnąć wyższy stopień odporności produkcji przemysłowej, lepiej ją zabezpieczyć przed zakłóceniami i zadbać o to, aby była w stanie zapewnić i wspierać infrastrukturę krytyczną w czasach kryzysu.

Zorientowanie na człowieka w Comarch ERP

Comarch jako wiodący dostawca systemów ERP integruje w swoich rozwiązaniach założenia Przemysłu 5.0, a szczególnie filar zorientowania na człowieka (human-centricity). Systemy ERP od Comarch uwzględniają ten filar na kilka kluczowych sposobów:

Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Interfejs Uzytkownika

Ergonomia i użyteczność

Comarch kładzie duży nacisk na tworzenie intuicyjnych i łatwych w obsłudze interfejsów użytkownika. Dzięki temu pracownicy mogą szybciej i sprawniej wykonywać swoje obowiązki, minimalizując czas potrzebny na szkolenia oraz redukując liczbę błędów popełnianych w trakcie pracy.

Personalizacja i elastyczność

Systemy ERP od Comarch są zaprojektowane tak, aby można je było łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu firmy mogą dostosowywać oprogramowanie do swoich specyficznych wymagań i procesów, co z kolei przekłada się na większe zadowolenie pracowników.

Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Elastycznosc
Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Praca Zdalna

Wspieranie pracy zdalnej

W odpowiedzi na rosnące znaczenie pracy zdalnej, Comarch ERP oferuje funkcje umożliwiające efektywną pracę z każdego miejsca. Pracownicy mogą korzystać z systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych, co zapewnia im elastyczność i równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja powtarzalnych i rutynowych zadań w systemach ERP od Comarch zmniejsza obciążenie pracowników, pozwalając im skupić się na bardziej kreatywnych i wymagających zadaniach. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i lepiej wykorzystać swój potencjał.

Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Automatyzacja Procesow
Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Szkolenia

Szkolenia i wsparcie

Comarch za pośrednictwem sieci swoich Partnerów oferuje szeroki wachlarz szkoleń oraz wsparcie techniczne, co pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć i wykorzystać możliwości systemu ERP. Regularne szkolenia i dostęp do eksperckiej pomocy zwiększają pewność siebie pracowników oraz ich kompetencje.

Poznaj ofertę szkoleń

Analiza i raportowanie danych

Systemy ERP od Comarch wyposażone są w zaawansowane narzędzia analityczne i raportujące, które umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie procesów biznesowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Dostęp do dokładnych danych i analiz aktywnie wspiera pracowników w ich codziennych obowiązkach.

Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Raporty
Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Bezpieczenstwo Danych

Bezpieczeństwo danych

Comarch dba o bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemach ERP, co jest kluczowe dla zaufania pracowników. Zaawansowane mechanizmy zabezpieczające chronią wrażliwe informacje, co zapewnia spokój zarówno pracownikom, jak i firmom.

Zrównoważony rozwój w Comarch ERP

Systemy ERP od Comarch angażują się w zrównoważony rozwój swoich klientów poprzez kilka istotnych aspektów:

 • Optymalizacja zasobów

Systemy ERP Comarch umożliwiają optymalizację wykorzystania zasobów, co przekłada się na zmniejszenie zużycia materiałów, energii i innych zasobów naturalnych. Dzięki zaawansowanemu planowaniu produkcji i zarządzaniu zapasami, firmy mogą minimalizować odpady (czyli także koszty!) i efektywnie gospodarować surowcami.

 • Monitorowanie i zarządzanie zasobami

Comarch ERP oferuje narzędzia do zarządzania i monitorowania przez firmy zużycia wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych zasobów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać wykorzystaniem zasobów oraz zmniejszać swoje koszty operacyjne i wpływ na środowisko, redukując swój ślad węglowy.

 • Zarządzanie cyklem życia produktu

Dzięki systemom ERP Comarch możliwe jest zarządzanie pełnym cyklem życia produktu, od etapu jego projektowania, przez produkcję, aż po recykling. Takie podejście pozwala na projektowanie produktów bardziej przyjaznych środowisku, z myślą o ich późniejszym przetwarzaniu i minimalizacji odpadów.

 • Automatyzacja i efektywność procesów

Automatyzacja procesów w systemach ERP Comarch prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i redukcję wytwarzanych w procesie produkcji odpadów. Dzięki eliminacji zbędnych kroków i optymalizacji operacji, firmy mogą działać bardziej ekologicznie.

Odporność w Comarch ERP

Systemy ERP od Comarch wspierają przedsiębiorstwa w budowaniu i utrzymywaniu odporności, umożliwiając im szybkie reagowanie na zmiany, minimalizowanie ryzyk i utrzymywanie ciągłości działania w obliczu wyzwań. Filar odporności jest wspierany przez systemy ERP od Comarch na wiele istotnych sposobów:

Prospeo Comarch Erp Przemysl 5 0 Odpornosc
 • Zarządzanie ryzykiem

Comarch ERP oferuje narzędzia do identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem w różnych obszarach działalności. Dzięki temu firmy mogą proaktywnie zarządzać potencjalnymi zagrożeniami, minimalizować ich wpływ i szybko reagować na kryzysowe sytuacje.

 • Elastyczność i skalowalność

Systemy ERP od Comarch są elastyczne i skalowalne, co pozwala firmom łatwo dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i rosnących potrzeb. Przedsiębiorstwa mogą sprawnie rozszerzać funkcjonalności systemu oraz integrować je z innymi narzędziami, co wspiera ich rozwój i adaptację do nowych wyzwań.

 • Monitorowanie i analiza danych

Comarch ERP umożliwia ciągłe monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Dostęp do aktualnych informacji i analiz wspiera podejmowanie świadomych decyzji oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe. Przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać problemy i wdrażać odpowiednie środki zaradcze.

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Systemy ERP Comarch organizują zarządzanie złożonymi łańcuchami dostaw, zapewniając ich przejrzystość i efektywność. Funkcje te pomagają firmom minimalizować zakłócenia w dostawach, lepiej koordynować działania z dostawcami i szybko reagować na zmiany w dostępności surowców.

 • Kontrola jakości i zgodności

Comarch ERP zawiera narzędzia do monitorowania jakości produktów i procesów oraz zapewniania zgodności nie tylko z regulacjami prawnymi, ale i standardami branżowymi. Dzięki temu firmy mogą utrzymywać wysoką jakość swoich produktów i usług, co zwiększa ich odporność na problemy związane z reklamacjami i zgodnością.

 • Wsparcie dla pracy zdalnej i mobilnej

Comarch ERP umożliwia pracę zdalną i mobilną, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia. Pracownicy mogą korzystać z systemu z dowolnego miejsca, co zapewnia ciągłość działania firmy i elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 • Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Narzędzia Comarch ERP zapewniają mechanizmy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, co chroni przed utratą kluczowych informacji w przypadku awarii systemu lub ataku cybernetycznego. Firmy mogą szybko odzyskać swoje dane i sprawnie wznowić działalność po incydencie.

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Systemy ERP Comarch wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wsparcia kluczowych obszarów działalności firm, co ma na celu usprawnienie pracy przedsiębiorstw oraz ułatwienie obsługi systemów ERP przez ich użytkowników. Dzięki temu firmy mogą lepiej przewidywać i reagować na zmiany oraz potencjalne zagrożenia, co zwiększa ich odporność na niespodziewane wydarzenia.

Prospeo Erp 5 0 2024

Filozofia Przemysłu 5.0 w Comarch ERP

Comarch, jako czołowy dostawca systemów ERP, doskonale rozumie założenia filozofii Przemysłu 5.0 i integruje je w swoich rozwiązaniach. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko skuteczny rozwój biznesu, ale także uniknięcie dodatkowych kosztów integracji z innymi systemami i utrzymania całości infrastruktury technologicznej.

Już dzisiaj Comarch ERP 5.0 to ponad dwadzieścia zasilanych sztuczną inteligencją współpracujących z systemami Comarch aplikacji, które odpowiadają na zarówno uniwersalne, jak i stricte branżowe potrzeby przedsiębiorstw każdej wielkości.

Jeżeli chcesz porozmawiać o możliwościach wdrożenia potencjału rozwiązań Przemysłu 5.0 w Twojej firmie – skontaktuj się z nami, wspólnie wybierzemy najlepsze dla Twojej firmy narzędzia i technologie!

Porozmawiajmy!
Dowiedz się, jakie dedykowane rozwiązania możemy zaproponować dla zwiększenia efektywności i automatyzacji Twojego biznesu.
Umów się na rozmowę z naszym konsultantem biznesowym.
tel +48 533 450 010 tel oferta@prospeo.com.pl
Form

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz poniżej