Wdrożenie Comarch ERP XL
w Bripox

Sprawdź, jak zwiększyć sprzedaż i zautomatyzować pracę
mobilnych przedstawicieli handlowych, dzięki rozwiązaniom Comarch ERP.
POZNAJ EFEKTY WDROŻENIA
Prospeo Nagrody 09 2023
Prospeo Wdrozenie Comarch Erp Xl Bripox
Ellipse 5

WIEMY JAK zwiększać wydajność handlowców
i podnosić standardy obsługi klienta

bg_rs

O firmie Bripox Sp. z o.o

Bripox jest wyłącznym dystrybutorem i firmą córką urugwajskiego producenta popularnych klejów firmy Fenedur na rejon Polski. Oferta obejmuje marki: Kropelka, Poxipol, Poxilina, Ośmiorniczka i TADAM.

Sieć dystrybucji obejmuje teren całego kraju dlatego towar jest dostarczany za pośrednictwem centrów logistycznych obejmujących: magazyn centralny, magazyny regionalne i magazyny przedstawicieli handlowych.

Główną siłę napędową firmy stanowią działający w terenie handlowcy, którzy aktywnie poszukują nowych klientów, zbierają zamówienia i dbają o wygląd ekspozycji na terenie sklepów.

 

 

Ikona Jakosc Case Study
Produkty firmy Bripox są numerami jeden w swoich kategoriach.
Ikona Sprzedaz Case Study
Za budowanie rynku i zbieranie zamówień odpowiedzialni są handlowcy terenowi.
Ikona Branze Uslugi
Odbiorcami towaru są sklepy i sieci handlowe, skąd dalej jest sprzedawany do odbiorców detalicznych.
Kropelka Wdrozenie Comarch Erp Xl Prospeo

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu ERP

Do rynkowego sukcesu firmy przyczyniły się dobre jakościowo i unikalne produkty, przemyślana organizacja, wysoka motywacja pracowników i skuteczne zarządzanie. Barierą w dalszym rozwoju stał się jednak brak dobrych narzędzi informatycznych które ułatwiłyby zarządzanie rozproszoną strukturą osób, prowadzenie spójnej ewidencji oraz analizowanie wyników i wyciąganie z nich wniosków. W roku 2018 zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania informatycznego klasy ERP mającego usprawnić te procesy.

Ze względów historycznych funkcjonowały w firmie dwa programy, z których jeden przeznaczony był do ewidencji sprzedaży i należności, a drugi do ewidencji kosztów, zobowiązań i prowadzenia księgowości. Dodatkowo działał częściowo zintegrowany program dla mobilnych przedstawicieli handlowych. Powodowało to czasochłonną konieczność ręcznego przenoszenia i uzgadniania danych pomiędzy programami i stałego pilnowania spójności tych danych. Stanowiło też znaczące utrudnienie przy tworzeniu zestawień analitycznych dla zarządu.

Raporty i zestawienia analityczne wykorzystywane są na różnych poziomach zarządczych: finansowe przez zarząd w Urugwaju, finansowe przez zarząd w Polsce i handlowe do analizowania i rozliczania wyników sprzedaży. Z powodu rozproszenia danych w trzech programach i braku dedykowanych narzędzi analitycznych tworzenie zestawień było procesem trudnym i czasochłonnym.

Praca handlowców opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem i wymaga posiadania aktualnej informacji handlowej, w tym cenników, stanów magazynowych, saldzie zobowiązań. Ponadto wymaga posiadania narzędzia umożliwiającego rejestrację zamówień rezerwujących towar i wystawiania faktur bez angażowania pracowników biurowych. Z drugiej strony praca handlowca objęta jest planowaniem i monitorowaniem. Posiadane dotychczas narzędzie do obsługi sprzedaży mobilnej umożliwiało realizację podstawowych potrzeb ale było też pozbawione wielu pożądanych funkcjonalności.

Daty ważności towarów są istotną cechą w dystrybucji. Program umożliwiał rejestrację daty ważności ale wymagał manualnego wskazywania każdej partii przy wydawaniu towaru. Uciążliwym była też konieczność tworzenia odrębnych dokumentów przyjęć i wydań przy rejestracji przesunięć magazynowych.

Za cel wdrożenia postawiono wyeliminowanie bieżących trudności i usprawnienie procesów
w obrębie wymienionych zagadnień:

Integracja danych handlowych, finansowych i księgowych.
Rozbudowa i usprawnienie możliwości analitycznych.
Usprawnienie i zapewnienie kontroli pracy handlowców.
Automatyzacja rozchodu towarów według dat ważności.
Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl

Wdrożenie Comarch ERP XL

Do ostatniego etapu w procesie wyboru oprogramowania zakwalifikowały się dwa konkurencyjne produkty. Ostatecznie, po długim procesie negocjacji, wybrany został program Comarch ERP XL jako spełniający oczekiwania klienta w największym stopniu. Nie bez znaczenia pozostał fakt, że znakomitą większość potrzeb firmy program pokrył w wersji standardowej ograniczając konieczność wdrażania i utrzymania kosztowych doróbek.

Comarch ERP XL: sprzedaż mobilna

Została obsłużona przez aplikację Comarch Mobile Sprzedaż zintegrowaną z bazą główną programu. Jest to program na urządzenia mobilne przeznaczony dla handlowców w celu obsługi klienta w terenie. Dzięki wdrożeniu Mobilnej Sprzedaży handlowcy otrzymali dodatkową możliwość rezerwacji towaru dla klienta, planowania wizyt i optymalizacji tras zachowując przy tym dotychczasową funkcjonalność wglądu w dostępność i cenę towarów, wystawiania i rozliczania faktur oraz synchronizacji stanów magazynowych z centralą.

Comarch Mobile Sprzedaz Zarzadzanie Prospeo
Olympus Digital Camera

Comarch ERP XL: logistyka

Za działanie logistyki odpowiada moduł Handel-Sprzedaż. Wdrożenie modułu zapewniło możliwość odwzorowania centrów logistycznych, sprawną wymianę dokumentów pomiędzy nimi i kontrolę nad stanami magazynowymi towarów.

Comarch ERP XL: handel

Funkcjonalność realizowana jest przez moduł Handel-Sprzedaż i Zamówienia. Wdrożenie funkcjonalności handlowej pozwoliło na odwzorowanie wszystkich warunków handlowych odbiorców, w szczególności promocji i cenników oraz zachowanie dotychczas stosowanego obiegu dokumentów. Wartością dodaną okazała się ergonomia programu umożliwiająca łatwe wystawianie dokumentów WZ i przesunięć magazynowych, co poprawiło pracę w programie.

Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl 1
Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl 4

Comarch ERP XL: finanse

Większość procesów finansowych obsługiwana jest na poziomie modułu Handel-Sprzedaż i sprowadza się głównie do ewidencji i kontroli należności i zobowiązań. Na etapie wdrożenia program został zasilony ujednoliconą bazą kontrahentów (dostawców i odbiorców) pochodzących z dotychczasowych baz danych oraz stanem płatności tych kontrahentów. Dzięki temu firma uzyskała spójną informację o stanie należności i zobowiązań kontrahentów oraz możliwość automatycznego zaciągania do programu wyciągów z banku.

Comarch ERP XL: księgowość

Obsługę księgowości zapewnia moduł o tej samej nazwie. Dzięki połączeniu danych i wdrożeniu modułu możliwym stało się tworzenie w programie spójnych deklaracji VAT i JPK. Wyeliminowano konieczność przepisywania danych pomiędzy programami. Ponadto dostarczono funkcjonalność ewidencji środków trwałych.

Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl 3
Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl 5

Comarch ERP XL: Analizy Business Intelligence

Ukoronowaniem wdrożenia programu było dostarczenie dedykowanych raportów w oparciu o zintegrowane dane handlowe, magazynowe, finansowe i księgowe. Ze względu na szczególny nacisk klienta na ten obszar do obsługi analiz został wykorzystany moduł BI Point stanowiący nowość w ofercie Comarch.  Obejmuje to w szczególności analizy sprzedaży, analizy ściągalności wierzytelności oraz analizy wizyt handlowych.

Analizy sprzedaży zostały oparte o wskaźniki realizacji planu, które dzięki porównaniu umożliwiają zbadanie efektywności pracy handlowców. Raporty sprzedażowe uwzględniły dane historyczne z poprzedniego programu za ostatnie 5 lat, co zapewnia wieloźródłowość w Comarch BI Pont. Analizy umożliwiły także przeliczanie składowych kompletów promocyjnych, co stanowiło wcześniej znaczną trudność.

Analizy ściągalności dały wszystkim handlowcom dostęp do informacji o zadłużeniu swoich klientów, a kierownikom regionalnym informację o zadłużeniu klientów podległych im handlowców.

Analizy wizyt handlowych zostały zbudowane w oparciu o uzupełniane przez handlowców ankiety i dokumentację fotograficzną. Składają się z ponad 100 kolumn poddawanych skrupulatnej analizie przez zarząd w Urugwaju. Dostarczone rozwiązanie w pełni usatysfakcjonowało klienta, który otrzymał dostęp i możliwość tworzenia analiz w czasie rzeczywistym.

Proces wdrożenia oprogramowania ERP

Wdrożenie programu w firmie Bripox przebiegło bardzo sprawnie, do czego przyczyniło się wysokie zaangażowanie klienta, dobrze przygotowana analiza przedwdrożeniowa, wysokie kompetencje zespołu wdrożeniowego i stabilnie działające oprogramowanie Comarch ERP XL.

Pod koniec stycznia 2018 rozpoczęto prace nad formułowaniem potrzeb klienta i planowaniem sposobu ich realizacji w ramach etapu analizy przedwrożeniowej. Analiza została ukończona po 10 tygodniach. Etap ten był kluczowy dla wdrożenia, ponieważ przeanalizowano i zoptymalizowano procesy, wyciągnięto wnioski i podjęto wspólne kompromisy.

Na początku czerwca przystąpiono do wdrożenia programu. Objęło to instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej i programowej, definiowanie struktury programu, migrację danych i szkolenia użytkowników. Szczególnym wyzwaniem dla klienta okazało się przeszkolenie grupy dwudziestu przedstawicieli handlowych rozproszonych na co dzień po całym kraju. Zgodnie z przyjętą metodyką szkolenia zostały przeprowadzone na rzeczywistych danych klienta pozwalając mu lepiej utożsamić się z nowym środowiskiem.

Prospeo Sprzet System Erp

Rozpoczęcie pracy w systemie Comarch ERP XL

W dniu 1 lipca 2018, to jest miesiąc po rozpoczęciu wdrożenia, nastąpił oficjalny start programu. Praca przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Zwłaszcza przedstawiciele handlowi już w pierwszym dniu działania programu dostrzegli i docenili pozytywną zmianę otrzymując bogatą funkcjonalność aplikacji do mobilnej sprzedaży z dostępem do analiz Business Intelligence.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Korzyści z wdrożenia systemu Comarch ERP XL w sprzedaży B2B

Ikona Jakosc Case Study 2
Wgląd do wierzytelności przez kierowników regionu co poprawiło bezpieczeństwo finansowe firmy i ściągalność wierzytelności.
Ikona Globus Case Study
Dostęp do analiz wizyt handlowych dla zarządu w Urugwaju w czasie rzeczywistym.
Ikona Analiza Case Study
Uzyskanie raportów analitycznych, których uzyskanie wcześniej było czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu.
Ikonq Obszar Case Study
Zwiększenie dostępności do raportów analitycznych dzięki wdrożeniu BI Point umożliwiającego dostęp do raportów na urządzeniach mobilnych.
Ikona Sprzedaz Case Study 2
Poprawienie jakości obsługi klienta przez zapewnienie gwarancji dostaw towarów dzięki mechanizmom rezerwacji towarów, planowaniu dostaw i pracy na rzeczywistych stanach magazynowych.
Ikona Dokument Case Study
Ujednolicenie warunków handlowych dzięki zdefiniowaniu cenników, promocji i rabatów w obrębie grup towarów i grup kontrahentów.
Ikona Lupa Case Study
Zwiększenie wydajności handlowców dzięki narzędziu do planowania wizyt i tras oraz dzięki zapewnieniu kontroli z wykorzystaniem monitorowania GPS na mapie.
Ikona Case Study Wskaznik
Zwiększenie wydajności wprowadzania dokumentów dzięki ergonomii programu umożliwiającej przekształcanie dokumentów, kopiowanie i wykonywanie czynności seryjnych.
Clock (8) 1
Ograniczenie strat spowodowanych zaleganiem na magazynie towarów z wygasającą datą ważności dzięki automatowi wydań towarów opartym o metodę FEFO.
Ikona Branze Metalowa
Zwiększenie efektywności pracowników biurowych dzięki rezygnacji z prowadzenia ewidencji danych w dwóch programach i dzięki zautomatyzowaniu wielu procesów.
Ikona Wskaznik Case Study
Zwiększenie wiarygodności danych dzięki integracji danych, ograniczeniu ilości danych wprowadzanych ręcznie i zapewnieniu niezmienności danych na skutek księgowania wszystkich dokumentów handlowych.
Ikona Sprzedaz Case Study
Poprawienie atmosfery i jakości pracy dzięki dostarczeniu pracownikom narzędzi łatwych w użyciu, stabilnych i zmniejszających ilość pracy.
Prospeo Wdrozenie Sprzedaz Comarch Erp Xl Kropelka

Okiem Klienta

„Nowe oprogramowanie umożliwiło firmie BRIPOX mocny wzrost efektywności i dużo lepsze alokowanie zasobów. Rozwiązanie okazało się idealnej dla rozproszonej struktury sprzedażowej kumulując natychmiastowo informacje na poziomie firmy, ale jednocześnie przekazując przedstawicielom handlowym strumień koniecznych analiz. Zarządzanie kluczowymi klientami, zarządzanie terytoriami i zarządzanie szansami stało się o wiele bardziej przejrzyste i zakończone sukcesami. To wszystko spiętą nowoczesną logistyką , księgowością i CRM.”

Jacek Klimek
Prezes Zarządu Bripox Sp. z o.o.

POZNAJ FIRMĘ BRIPOX

Wdrożone moduły Comarch ERP XL

Handel-Sprzedaż, Mobile Sprzedaż, BI Point, Zamówienia, Księgowość, Środki trwałe, Płace i Kadry

Dołącz do grona naszych Klientów

Inco Logo Prospeo
„Wraz z wdrożeniem Comarch DMS zyskaliśmy dostęp do bieżących informacji z różnych obszarów działalności GRUPY INCO S.A. Z pomocą firmy PROSPEO zostały zaimplementowane najważniejsze obiegi dokumentów i informacji z perspektywy specyfiki naszej branży.”
link
Orientana Logo Klienci Prospeo
"Wdrożenie nowego oprogramowania to złożony proces, który wymaga czasu i wielu integracji . Przez ten niekiedy trudny i kompleksowy proces przeprowadziła nas firma Prospeo, wspierając nas na każdym etapie, dzięki rozumieniu naszych potrzeb z zakresu e-commerce."
link
Rodowita Logo
„Comarch DMS zapewnia kontrolę i ochronę aktywów firmy, optymalizuje koszty i ogranicza straty zasobów oraz wydajnie optymalizuje procesy w firmie. Realizuje to dzięki procesowi akceptacji w trybie online i integracji z pocztą Outlook, co zmniejsza koszty akceptacji.”
link
Indavo Logo Klienci Prospeo
"Comarch Mobile Sprzedaż zrewolucjonizował sposób pracy naszych przedstawicieli handlowych. Chciałabym podkreślić profesjonalizm i wsparcie ze strony zespołu Prospeo w trakcie konfiguracji oprogramowania, a zwłaszcza wysoką jakość obsługi powdrożeniowej."
link
Bripox Logo
"Nowe oprogramowanie umożliwiło firmie BRIPOX mocny wzrost efektywności i dużo lepsze alokowanie zasobów. Zarządzanie kluczowymi klientami, zarządzanie terytoriami i zarządzanie szansami stało się o wiele bardziej przejrzyste i zakończone sukcesami."
link
Opinia2
"Rozwiązania zastosowane w NOBLE HEALTH, firma PROSPEO fachowo wdrożyła również w naszej nowej spółce o podobnym profilu działania, dzięki czemu udało nam się zredukować koszty realizacji i uzyskać tą samą funkcjonalność systemu Comarch ERP XL.”
link
Kosla Logo
„Przy wyborze systemu do zarządzania firmą stawialiśmy główny nacisk na jego zgodność z aktualnymi przepisami i jak najszybszą jego implementację w naszej firmie. We współpracy z firmą PROSPEO udało nam się dostosować system do specyfiki naszej branży."
link
Igus Logo
„Naszym głównym założeniem było posiadanie systemu szytego na miarę. Wybraliśmy Comarch ERP XL, który firma Prospeo umiejętnie dostosowała do naszych wymagań, tworząc autorskie rozwiązania programistyczne, automatyzujące niestandardowe procesy."
link
Fergie Gride Logo
„Dzięki wdrożeniu przez firmę PROSPEO systemu Comarch ERP Optima dla Podmiotów Powiązanych zyskaliśmy bezpieczeństwo przechowywania dokumentów, jak również dostęp do spójnej bazy, gromadzącej dane ze wszystkich obszarów działalności."
link
1240 Design Logo
„Prowadzimy wielokanałowe działania biznesowe, dlatego zależało nam na wybraniu oprogramowania, które będzie dotrzymywało nam kroku i będzie pozwalało na integrację z innymi narzędziami. Wybraliśmy oprogramowanie renomowanego producenta."
link
Xfincostallogo.png.pagespeed.ic.2fisb8yhpj
„Dzięki firmie Prospeo niemalże z dnia na dzień mogliśmy rozpocząć pracę na nowym programie Comarch ERP Optima. Nieocenioną zaletą tego rozwiązania jest skrócenie czasu realizacji procesów księgowych oraz zmniejszenie liczby specjalistów w nie zaangażowanych."
link
Laboratorium Dermapharm
„Możemy polecić Prospeo jako rzetelną firmę, która wywiązuje się ze swoich obietnic. Wdrożenie przebiegało sprawnie, w ustalonym terminie i w granicach założonego budżetu, zaś konsultanci firmy Prospeo wykazali się dużą wiedzą i zrozumieniem potrzeb.”
link
Logo Espes
„Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego wybraliśmy oprogramowanie Comarch ERP XL, które umożliwiło nam wgląd do aktualnych danych i raportów ze wszystkich obszarów biznesowych. Sprawnie przeprowadzone wdrożenie zrealizowała firma Prospeo.”
link
Porozmawiajmy!
Dowiedz się, jakie dedykowane rozwiązania możemy zaproponować dla zwiększenia efektywności i automatyzacji Twojego biznesu.
Umów się na rozmowę z naszym konsultantem biznesowym.
tel +48 533 450 010 tel oferta@prospeo.com.pl
Form

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz poniżej